Predstavitev | Kontaktne informacije | E-mailSwitch to English

Kaj delamo?
 
bullet Oskrba na domu na daljavo
 
bullet
storitev rdeči gumb
  bullet telefoni z rdečim
    gumbom
  bullet dodatna sprožila
 
bullet
detektor padca
 
bullet
delilnik tablet
 
bullet
detektor prisotnosti v postelji
 
   
bulet Spletni portali, spletni tisk
   
bulet Konfigurator modularnih izdelkov
   
bulet Spletne aplikacije na Symfony2 Framework-u
   
bulet Varovanje informacij v zdravstvu
   
bullet Zastopanje
  bullet TAMINO XML
     
bullet Aktivnosti na državnem in mednarodnem nivoju
  bullet državni nivo
  bullet evropski nivo
   
bullet Sodelovanje v mednarodnih projektih
  bullet TeleSCoPE (2011-13)
  bullet BioModUE_PTL
(2011-13)
  bullet UNITED4HEALTH (2013-15)
  bullet Easy-IMP (2013-16)
  bullet NITICS (2013-15)

 

Druge aktivnosti
bullet bullet
   
bullet MKS in "Dom IRIS"
  bullet Projekt: Vizualizacija
  bullet Projekt: Opomnik
   
bullet

Gradivo za vaje za študente medicine - socialna medicina

   
bullet Seminar Telemedicina MF 2010-11
   
bullet

EMG workshop 2006

 


Osebna izkaznica
 
Predstavitev podjetja
Kontaktne informacije
bullet Kdo smo?
partnerji Naši partnerji

Spletne aplikacije zasnovane na Symfony 2 PHP Framework sistemu

Spletne aplikacije in mobilne naprave vse bolj izpodrivajo tradicionalne namizne sisteme iz njihove dominantne pozicije. Manjši stroški vzdrževanja, ločeni podatkovni in programski strežniki, manjša varnostna tveganja, dostopnost do aplikacij z low-end napravami, vse to so prednosti, ki jih nudijo spletne aplikacije.

Zakaj Framework? Framework zasnova zagotavlja, da aplikacija sledi industrijskim pravilom, da je dobro strukturirana, da se jo da vzdrževati in širiti. Obenem skrajša čas razvoja z večkratno uporabo posplošenih, generaliziranih, modulov tako da se lahko pri razvoju osredotočimo na bistvene poslovne lastnosti aplikacije. S Symfony-jem, naročnik obdrži pregled nad splošnimi komponentami (priključki na podatkovne baze, multi-language podpora, grafični dizajn), informatiki pa se lahko medtem fokusirajo na poslovne funkcije, ki imajo dodano vrednost za naročnika. Lastniku projekta tako zagotavljamo kar najboljši nadzor nad projektom.

Zakaj ne Symfony? Drugi sistemi tudi obstajajo. Med najbolj znanimi je Zend Framework, ki je vsaj enakovreden temu. Oba sta zmogljiva, state-of-the-art sistema. Zaradi zahtevnosti podpore smo se odločili za enega, to je Symfony.

 

Arhitektura programskih rešitev

1. Aplikacijski strežnik: Vse aplikacije in moduli, iz katerih so sestavljene, so nameščeni na istem strežniku, namesto da so porazdeljene vsaka na svojem. Zato z eno prijavo (login) delamo z več različnimi aplikacijami, ker si aplikacije na istem strežniku lahko delijo skupne informacije. Vzdrževati je potrebno samo eno kopijo programov.

2. Portal: Običajno aplikacije tečejo neposredno na portalu, ki je pogosto le virtualni http strežnik, ki si deli zmogljivosti računalnika, gostitelja. Na izbiro imamo ali postaviti celotno aplikacijo na Internet in s tem izpostaviti vse naše informacije, ali pa postaviti portal znotraj omrežja in ne imeti ničesar dostopnega od zunaj. Naš sistem tu nudi popolno fleksibilnost, ker je aplikacijski strežnik ločen od portala, ki deluje samo kot vmesnik med brskalnikom in aplikacijskim strežnikom (slika). Na portalu tako ni nobenih datotek z gesli, nobenih povezav k podatkovnim bazam, izključno samo materiali potrebni za grafično podobo portala.

3. Proforma aplikacije: Aplikacije izdelujemo v dveh paralelnih fazah:
- določanje strukture in grafične podobe
- implementacija poslovnih funkcij
Takoj na začetku projekta izdelamo proforma aplikacijo, ki vsebuje samo tekste, polja za vnose, prostore za poročila (reporte) in menije, s katerimi upravljamo aplikacijo, brez priključkov na podatkovne baze. Na proforma aplikaciji preizkušamo pravilnost načrtovane strukture aplikacije in obenem dobimo osnovo za izdelavo celostne grafične podobe. Vzporedno s tem pa lahko začnemo z implementacijo poslovnih funkcij. Oba procesa potekata vzporedno, s čimer skrajšamo čas izdelave lahko tudi za 50%.

Symfony2 PHP

 

Tehnične lastnosti

1. Podpora podatkovnim bazam (DBMS): PDO MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, MSSQL, ...). Poleg PDO podpore, Symfony vključuje podporo za dve ORM orodji: Propel in Doctrine. Na naših projektih uporabljamo Doctrine ORM orodje za podatkovno modeliranje.
2. Multi-language podpora: Večjezikovni prevodi tekstov po XLIFF standardu. 3. Autentikacija uporabnikov: Symfony moduli podpirajo različne protokole za prijavljanje uporabnikov, od WSS standarda, HTTP, do prijave s podatki s Facebook-a ali Google-a.
4. PHPUnit Testing metodologija. Vsi programi so opremljeni s celičnimi (unit) testi, tako da je diagnosticiranje napak v delovanju zelo hitro.
5. Dobra odzivnost aplikacij: Navigacija skozi menije je lokalna znotraj brskalnika. Izbira po menijih zato ne zahteva dostopa do strežnika, medtem ko se zahteve do strežnika posredujejo prek AJAX protokola. Centralni aplikacijski strežnik namreč zagotavlja optimalne zmogljivosti, tako da aplikacije lahko enako dobro delujejo tudi na low-end portalih kot je običajno pri virtualnih gostovanjih.
6. Za grafično predstavitev podatkov podpiramo Yahoo YUI 3 Chart JavaScript knjižnico.

 

dr. Zdravko Balorda
MKS d.o.o.
Rožna dolina C.XVII/22B
Ljubljana

Opomba: Za programske module, katerih nismo avtorji, ne odgovarjamo.